O SPÓŁDZIELNI

HISTORIA SPÓŁDZIELNI

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zdrowie” została powołana 2 listopada 1983 roku z inicjatywy Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie i Państwowych Szpitali Klinicznych nr 1 i 2.

Wpis do Rejestru Sądowego uzyskała 17 stycznia 1984 roku w Sądzie Rejonowym w Szczecinie pod numerem RS 2127.

Spółdzielnia zrzesza 304 członków i gospodaruje 326 lokalami mieszkalnymi, użytkowymi i garażami o łącznej powierzchni użytkowej 24 182,89 m².

ZARZĄD:

Prezes Zarządu – Agata Wiśniewska

RADA NADZORCZA – kadencja 2017-2020:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Paweł Piecewicz

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Wojciech Łuczkowski

Sekretarz Rady Nadzorczej – Daniel Kmiecik

Członek Rady Nadzorczej – Danuta Posmyk

Członek Rady Nadzorczej – Tadeusz Ogoński


KONTAKT:

rada-orawska@szdrowie.pl

rada-kwiatowa@szdrowie.pl